§ 11. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм - МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ