§ 12. Стилістичні особливості форм іменника - МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ