§ 14. Займенники й контекст - МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ