§ 15. Стилістична роль дієслівних категорій - МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ