§ 4. Видатні мовознавці вітчизняної науки - МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО