§ 43. Методи викладу матеріалу - РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА