§ 51. Жанри та види ораторського мистецтва - РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА