§ 59. Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог - РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА