§ 18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова - СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ