§ 23. Граматична основа речення. Види простих речень - СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ