§ 6. Офіційно-діловий стиль - СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ