§ 10. Складне синтаксичне ціле - Стилістика мови. Культура мови. Стилістичні засоби фонетики