§ 3. Синтаксичні норми - Стилістика мови. Культура мови. Стилістичні засоби фонетики