§ 7. Основні пунктограми в реченнях з прямою мовою та в діалозі. Оформлення цитат - Стилістика мови. Культура мови. Стилістичні засоби фонетики