§ 8. Синтаксичний і пунктуаційний аналіз - Стилістика мови. Культура мови. Стилістичні засоби фонетики