Лабораторна робота 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості - Вкладиш. Зошит для лабораторних та практичних робіт