§ 10. Швидкість тіла і пройдений тілом шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху та його графічне зображення - Розділ 1. Механіка

Устный счёт - Обучающая онлайн игра от vshkole.com