§ 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення - Розділ 1. Механіка

Устный счёт - Обучающая онлайн игра от vshkole.com