§ 13. Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості з історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних - Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему