§ 15. Звук мовлення і фонема - Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему