§ 16. Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних - Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему