§ 19. Чергування звуків - Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему