§ 20. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні, морфологічні зміни - Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему