§ 21. Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення - Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему