§ 34. Омоніми. Пароніми - Лексикологія української мови як учення про лексичний склад