§ 47. Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення - Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів