§ 49. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників - Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів