§ 53. Граматичні категорії іменника. Категорія роду іменників - Самостійні частини мови