§ 58. Словозміна прикметників - Самостійні частини мови