§ 59. Займенник як частина мови - Самостійні частини мови