§ 60. Числівник як частина мови - Самостійні частини мови