§ 63. Спосіб, час, особа дієслів - Самостійні частини мови