§ 12. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села - Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови