§ 25. Українська графіка - Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів