§ 26. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії - Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів