§ 28. Написання складних слів разом, окремо, через дефіc - Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів