§ 29. Написання слів іншомовного походження - Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів