§ 30. Складоподіл в українській мові - Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів