§ 51. Граматичні катетегорії, граматичні значення і граматичні форми - Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови