§ 22. Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їхніх сполучень - Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови