§ 23 Вимова звукосполучень приголосних Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах - Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови