§ 24. Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм - Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови