§ 12. Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики - Фонетика української літературної мови