§ 19. Основні випадки чергування у–в, і–й, з–із–зі (зо). Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики. Звукопис - Фонетика української літературної мови