§ 3. Культура усного і писемного мовлення - Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні