§ 4. Поняття про колорит мовлення. Словник-довідник з культури української мови - Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні