5.3. Найбільше і найменше значення функції - § 5. Застосування похідної до дослідження функцій - Розділ 1. ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Устный счёт - Обучающая онлайн игра от vshkole.com