Загрузка...

§ 16. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї - ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ