Загрузка...

§ 20. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі - ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ