Загрузка...

§ 23. Основні випадки чергування у - в, і - й - ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ